Veća akademska postignuća

Studenti mašinstva koji su naučili TM pokazali su bolje rezultate na redovnim ispitima posle šest meseci, poređeno sa nasumice izabranim kontrolnim studentima.

Objavljeno u: British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985.